Yritystoiminnasta ilmoittaminen

Tiedot yritystoiminnan aloittamisesta annetaan verottajalle yrityksen aloittamisilmoitus-lomakkeella, jonka voi tulostaa verkosta osoitteesta www.ytj.fi tai sen voi noutaa maistraatista tai verotoimistosta. Samalla lomakkeella annetaan yrityksen perustamistiedot myös kaupparekisteriin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimen lomaketunnus on Y3, avoimen- ja kommandiittiyhtiön Y2 ja osakeyhtiön Y1.


Ennakkoperintärekisteri


Ennakkoperintärekisteriin liittyminen on käytännössä välttämätöntä kaikille yrityksille, jolloin ne saavat verottajalta yrityksen aseman. Tällöin yritys voi esimerkiksi myydä palveluitaan asiakkailleen, ilman että ostavaa asiakasta pidetään yrittäjän työnantajana. 


Arvonlisäverovelvollisten rekisteri


Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilmoittautuvat ne yritykset, jotka ovat toiminnastaan arvonlisäverovelvollisia tai haluavat vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvollisiksi. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 
10 000 euron. Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ei myöskään tarvitse ilmoittautua niiden yritysten, jotka toimivat arvonlisäverosta vapautetulla toimialalla kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa.


Työnantajarekisteri


Työnantajarekisteriin ilmoittautuvat ne yritykset, jotka ryhtyvät maksamaan säännöllisesti palkkaa yhdelle tai useammalle työntekijälle. Yksinyrittäjän ei kannata ilmoittautua työnantajarekisteriin, siltä varalta, että mahdollisesti joskus tulevaisuudessa palkkaa työntekijän. Rekisteriin kannattaa ilmoittautua vasta sitten kun työntekijän palkkaaminen on ajankohtainen.


Yritys- ja yhteisötunnus


Käytännössä kaikki yritykset ja yrittäjänä toimivat henkilöt tarvitsevat yritys- ja yhteisötunnuksen ja rekisteröityvät sitä varten.

 
Arvonlisäverotusta koskevien tietojen ilmoittaminen


Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittaudutaan silloin, kun arvonlisäverovelvollisuus on pakollista. Jos arvonlisäverovelvolliseksi halutaan päästä, vaikka se ei olisikaan pakollista, on kyseessä arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen. Arvonlisäverovelvolliseksi kannattaa yleensä hakeutua silloin, kun yrityksen asiakkaat ovat arvonlisäverovelvollisia, jolloin yritys saa omista ostoistaan arvonlisäverovähennyksen. Jos yritys ei katso olevansa arvonlisäverovelvollinen, esittää se aloittamisilmoituslomakkeessa perustelut asialle. 


Ennakkoverojen määräämistä koskevat tiedot


Ennakkoverojen määräämistä varten yritys ilmoittaa aloittamisilmoituksessa verottajalle yrityksen ensimmäisen tilikauden arvioidun liikevaihdon ja arvioidun verotettavan tulon. Näiden arviointia helpottaa, jos yrittäjä on tehnyt huolellisen budjetin ensimmäisen tilikauden tuotoista ja kustannuksista. Toiminimiyrittäjien ja avoimen- tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisten osakkaiden on lisäksi ilmoitettava myös muut kalenterivuoden aikana saatavat tulot, koska ne vaikuttavat yrityksen ennakkoverojen suuruuteen.