Yritys ja verotarkastus

Verotarkastuksessa verottaja tarkastaa jälkikäteen yrityksen kirjanpidon ja verotuksen oikeellisuuden. Yritykset valitaan verotarkastuksen kohteeksi yleensä pistokokein.

Tarkastettavan yrityksen on avustettava verotarkastajaa tarkastuksen suorittamisessa. Tarkastuksessa on esitettävä kaikki yritystoimintaan liittyvä aineisto ja omaisuus. Lisäksi on esitettävä myös yrittäjäperheen henkilökohtainen omaisuus.

Verottajalla on laaja oikeus saada tietoja myös sivullisilta. Näiden vertailutietojen avulla pyritään varmistamaan, että yrityksen kirjanpidossa olevat ja veroviranomaiselle ilmoitetut tiedot pitävät paikkansa. Eräs tärkeimmistä tietolähteistä ovat pankit, jolta voidaan pyytää tietoja koko yrittäjäperheestä.

Verotarkastuksen lopussa tarkastuksen kohteena olevalle yritykselle kerrotaan tarkastushavainnot. Tarkastuksesta laaditaan aina verotarkastuskertomus. Jos kirjanpidossa havaittujen virheiden ja puutteiden vuoksi veroja on jäänyt maksamatta, määrätään nämä verot maksuun. Verolle määrätään myös viivästymisestä johtuva veronlisäys sekä mahdollisesti myös korotus. Pahimmassa tapauksessa verotarkastuksesta voi seurata huomattavat veroseuraamukset, jotka voivat johtaa yrityksen maksuvaikeuksiin.

YLIMÄÄRÄISEN VEROTARKASTUKSEN VÄLTTÄMINEN

Myös yrityksen omalla huolimattomalla toiminnalla on vaikutusta siihen, että yritys otetaan verotarkastuksen kohteeksi. Mitä enemmän yrityksellä on laiminlyöntejä sitä suurempi on riski sillä on joutua verotarkastuksen kohteeksi.

Verotarkastuksen välttämiseksi on huolehdittava siitä, että kaikki velvoitteet hoidetaan ajallaan. Jos verotarkastuksessa löydetään paljon virheitä ja puutteita, kasvaa riski siihen, että yritys otetaan myöhemmin uudelleen verotarkastuksen kohteeksi. Tämänkin vuoksi on tärkeää oikaista kaikki havaitut virheet oma-aloitteisesti ja luonnollisesti muutenkin pyrkiä siihen, että kaikki viranomaisvelvoitteet hoidetaan alusta lähtien oikein.