Yrityksen veroilmoitus

VEROTUKSEN SUHDE KIRJANPITOON

Yrityksen verotuksen pohjana on kirjanpitolain mukaan laadittu kirjanpito. Kirjanpidon tuloslaskelman osoittama tulos ei kuitenkaan yleensä sellaisenaan ole yrityksen verotettava tulo, koska eräät verotuksessa vähennyskelpoiset menot eivät sisälly kirjapidon kuluihin ja toisaalta kaikkia kirjanpitoon merkittyjä menoja ei saa lainkaan tai täysimääräisenä vähentää verotuksessa.

Yrityksen verotettava tulo saadaan lisäämällä kirjanpidon tulokseen ne tilikauden kirjanpitoon merkityt kulut, jotka eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia ja vähentämällä ne verotuksessa hyväksyttävät vähennykset jotka eivät sisälly kirjanpidon kuluihin.

YRITYKSEN VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Verotus toimitetaan veroilmoituksen perusteella. Veroilmoitus annetaan verohallituksen vahvistamilla lomakkeilla. Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimen verolomake on 5, avoimen- ja kommandiittiyhtiön 6A ja osakeyhtiön ja osuuskunnan 6B.  Verohallinnon tavoitteena on, että yritykset antaisivat veroilmoituksensa sähköisenä verkossa. Veroilmoitusta voi muuttaa siihen saakka kun verotus on valmistunut. Puutteet veroilmoituksessa voivat aiheuttaa veron korotuksen.

Osakeyhtiön ja muun yhteisön on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vastuussa ilmoituksen antamisesta ovat yhtiön vastuulliset henkilöt eli toimitusjohtaja ja hallitus.

Avoimen ja kommandiittiyhtiön veroilmoituksen antamisesta ovat vastuussa kaikki yhtiön vastuunalaiset osakkaat. Henkilöyhtiön sekä yksityisen elinkeinonharjoittajan on annettava veroilmoituksensa viimeistään tilikauden päättymistä seuraavana vuotena 1.4. Jos tilikausi on päättynyt ennen 1.10., veroilmoitus on annettava seuraavan vuoden tammikuun 31. päivänä.