Velan vipuvaikutus

Vieraan pääoman käyttö on yritykselle kannattavaa silloin kun yritys pystyy ansaitsemaan lainaamalleen pääomalle suuremman tuoton, kuin mitä se joutuu maksamaan lainasta korkoa. Tällöin vieraan pääoman vipuvaikutuksen vuoksi yrityksen omalle pääomalle saadaan suurempi tuotto, kuin olisi saatu, jos olisi käytetty pelkästään omaa pääomaa. Jos puolestaan pääoman tuotto yrityksessä jää alle velan koron, velan vipuvaikutus kääntyy negatiiviseksi, jolloin oman pääoman tuotto muodostuu alhaisemmaksi kuin ilman velkaa.

Esimerkki velan vipuvaikutuksesta:

Yritys voi rahoittaa 10 000 € suuruisen investoinnin joko kokonaan omalla pääomalla tai vaihtoehtoisesti ottamalla puolet eli 5 000 € velkaa 5 % korolla. Investoinnin oletetaan tuottavan 10 % vuodessa.

Rahoitusvaihtoehdot

Investointi = 10 000 €

Ei lainaa

5000 € lainaa

Oma pääoma

     10 000 €

               5 000 €

Tuotto 10 %

        1 000 €

               1 000 €

Korkomaksut

 

                   250 €

Omalle pääomalle jää

1000

                    750 €

Oman pääoman tuotto

10 %

15 %


Sama tilanne kuin edellä, mutta investoinnin tuotto jää alle velan koron, jolloin velan vipuvaikutus muuttuu negatiiviseksi.

Rahoitusvaihtoehdot

Investointi = 10 000 €

Ei lainaa

5 000 € lainaa

Oma pääoma

     10 000 €

               5 000 €

Tuotto 4 %

           400 €

                  400 €

Korkomaksut

 

                   250 €

Omalle pääomalle jää

400 €

                    150 €

Oman pääoman tuotto

4 %

3 %