Varojen siirto yrittäjän yksityiskäyttöön

TOIMINIMI

Toiminimiyrittäjät voivat siirtäa yrityksestään varoja itselleen yksityisottoina. Yksityisottoina voidaan nostaa paitsi rahaa myös muuta omaisuutta. Yksityisotoilla ei ole verovaikutusta, koska verotus määräytyy yritystoiminnassa syntyneen tuloksen perusteella riippumatta siitä, paljonko yrittäjä on nostanut yrityksestään varojoa omaan käyttöönsä.


AVOIN- JA KOMMANDIITTIYHTIÖ


Avoimen yhtiön osakkaat ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset osakkaat voivat nostaa yrityksestä varoja omaan käyttöönsä yksityisottoina. Kommandiittiyhtiön äänetön osakas ei puolestaan voi tehdä yksityisottoja. Osakkaille ei synny yksityisottojen vuoksi verotettavaa tuloa, sillä verotus kohdistuu osakkaan laskennalliseen osuuteen yhtiön tulosta riippumatta siitä, paljonko osakas nostanut yrityksestä varoja itselleen.


OSAKEYHTIÖ


Yksityisotot eivät ole mahdollisia osakeyhtiössä. Yrittäjä voi saada yhtiöstä varoja itselleen palkkana tai osinkona. Palkka on osakkaalle verotettavaa ansiotuloa ja yhtiölle puolestaan verotuksessa vähennyskelpoinen meno. Osinngosta osakas maksaa veroa, eikä osinko ole yhtiölle vähennyskelpoinen meno. Osakas voi myös tehdä kauppoja yhtiön kanssa tai vuokrata omaisuutta yritykselle tai yritykseltä. Kauppahinnan tai vuokran on kuitenkin tällöin oltava todellisen arvon suuruinen. Jos osakas myy tai vuokraa omaisuuttaa yritykselle ylihintaan tai ostaa tai vuokraa alihintaan on kyseessä peitelty osingonjako, jolla on ankarat veroseuraamukset. Yrityksen auton, asunnon tai muun omaisuuden käyttäminen voidaan myös järjestää niin, että yrityksen omaisuuden käytöstä saatava etu on osakkaalle verotettavaa luontoisetua.