Kilpailu

Yritys on harvoin markkinoilla yksin. Samaa kysyntää on jakamassa myös toiset kilpailevat yritykset. Kilpailu onkin yksi tärkeimmistä toimintaympäristön tekijöistä. Markkinoilla saattaa kyllä olla kysyntää, mutta kovasta kilpailusta johtuen sitä ei riitä kaikille alan yrityksille. Tiukassa kilpailutilanteessa uuden yrityksen on vaikea tunkeutua markkinoille, ellei sillä ole poikkeuksellisen vahvoja kilpailuvaltteja puolellaan.

KILPAILUN LUONNE

Kilpailun luonteella tarkoitetaan alan kilpailun yleistilannetta, eli sitä onko kilpailu rauhallista vai aggressiivista. Yrityksen on myös seurattava kilpailutilanteessa tapahtuvia muutoksia.

KILPAILIJASEURANTA

Kilpailijaseurannassa määritellään yrityksen tärkeimmät kilpailijat eli ns. avainkilpailijat. Mitä enemmän yrityksellä on tietoa kilpailijoistaan ja mitä järjestelmällisimmin se tietoa kerää, sitä paremmin se pystyy luomaan kilpailijoistaan erottuvan kilpailuedun.
 
Kilpailutilannetta tarkasteltaessa selvitetään mm. 
  • kilpailevien yritysten lukumäärä, koko ja sijainti
  • kilpailijoiden tuotteiden samankaltaisuus verrattuna oman yrityksen tuotteisiin
  • kilpailijoiden asiakkaat
  • kilpailijoiden kilpailuvaltit
  • kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet
  • kuinka helppoa on uusien kilpailijoiden pääsy markkinoille
Kilpailija-analyysi voidaan tehdä esimerkiksi taulukon muotoon, jossa taulukon riveillä on yrityksen tärkeimmät kilpailijat ja sarakkeissa kunkin kilpailijan kohdalla on eritelty vahvuudet ja heikkoudet sekä tärkeimmät kilpailuvaltit.
 

Kilpailija

Vahvuudet

Heikkoudet

Kilpailuvaltit

Kilpailija A

 

 

 

Kilpailija B

 

 

 

Kilpailija C

 

 

 

 
Kilpailija-analyysin tuoman kilpailijatuntemuksen hyöty yritykselle piilee siinä, että näin yritys voi helpommin havaita ne osa-alueet, joihin panostamalla se voi erottua edukseen kilpailijoistaan. Kilpailijatuntemus palvelee siten yritystä sen oman liikeidean ja kilpailuedun kehittämisessä.